TRADUCTOR

dimecres

MARÇ 2010: PA I MEL COL·LABORA AMB JOAN TAIX

El mes passat L’Associació Pa i Mel va acabar les sessions d’Habilitats Socials que realitzava a L’IES Joan per als joves que estudien PQPI (programa de qualificació professional Inicial). És el segon any que col•laborem en la realització d’aquest Taller.

Dos educadors de Pa i Mel junatment amb els tutors realitzam una sessió cada quinze dies als quatre grups de PQPI de Joan Taix. Hi ha dos grups de perruqueria, un d’electricitat i un que realiza el segon curs de PQPI destinat a cursar les assignatures necessàries per aconsegir el títol d’educació secundària.

A través de dinàmiques de grup, jocs, representacions... es treballen temes com la comunicació, l’autoestima, l’empatia, l’assertivitat, la resolució de conflictes...
D’aquesta manera els joves tenen un espai per treballar i millorar les seves relacions amb els seus companys i adquireixen seguretat en les relacions amb les persones del seu entorn.

Un objectiu molt important d’aquestes sessions és que els joves aprenguin a comunicar-se millor, a expressar les seves idees, sentiments i pensaments d’una forma positiva, de manera que puguin afrontar situacions noves i situcions conflictives amb seguretat.

Els exemples i situacions que es tracten durant les sessions tenen a veure sobretot amb el món laboral degut a què molts d’aquests joves volen começar a treballar en acabar el curs.

dimarts

FEBRER 2010: LA CUINA PER APROPAR-NOS AMB PA I MEL


Com és el poble que volem? A Pa i Mel ens agradaria veure un poble igualitari, on totes les persones, de diferentes edats, sexe i origen es mesclen amb naturalitat. Casdascú té el seu cercle d’amistats i a vegades és difícil conèixer gent nova. Amb aquesta voluntat, l’associació Pa i Mel va posar en marxa un taller d’intercanvi de cuines del món. Consisteix en què cada setmana un participant elabora un plat del seu lloc d’origen i l’ensenya a fer als demés, i així tothom va rotant. Hi participen 16 persones de 8 nacionalitats diferents: Senegal, Marroc, Angleterra, Rumania, Mallorca, Xina, Xile, Bulgaria. Es un espai per conversar, compartir visions i experiències, riure, cuinar i menjar. Es una oportunitat per conèixèir persones d’altres horitzons . Quan acabi el taller tenim previst fer un receptari que es posarà en venda. Però per ara, no frissem d’acabar, ja que s’està creant un grupet d’amistat entre tots.

ESCRITS 2009

Desembre 2009: PA I MEL AMB LA TERCERA EDAT

Com altres anys, Pa i Mel ha volgut atendre les necessitats del col·lectiu de les persones majors. Creim que aquest col·lectiu és molt important i s’ha d’atendre amb molt d’afecte i atenció. Per això durant l’any 2009 Pa i Mel ha realitzat distintes activitats amb les personas majors.
Per una part s’ha realitzat trobades al centre de dia i a la residencia de sa Pobla amb els nins que participen a les activitats d’estiu a Pa i Mel. Tant les persones majors com els nins ho varen passar molt bé. Algunes de les activitats varen ser: la realització d’un cartell decoratiu, activitats per coneixer-se millor, un concurs de preguntes, ...
Va ser una experiència molt interessant i divertida tant per als nins com per les persones majors on van poder intercanviar les diferents maneres de viure i compartir les coses que tenen en comú.

Novembre 2009: PA I MEL FENT FORMACIÓ AMB JOVES

El mes de setembre a l’Associació Pa I Mel varem iniciar el curs CAPI: Curs d’aprenentatge professional inicial, en la modalitat d’Auxiliar de jardins, vivers i parcs amb 14 joves de tota la comarca.
El CAPI és un curs adreçat a joves que no han obtingut el títol de graduat en ESO. La finalitat és que els nins que probablement haguessin deixat els estudis per sempre tornin al sistema educatiu formal i si no és així puguin accedir a fer feina amb una formació.
Les classes teòriques es realitzen a l’aula del Parc de Can Cirera Prim i les classes practiques de jardineria es realitzen al mateix parc. Les classes de jardineria ocupen gran part de l’horari del joves, d’aquesta manera la formació és totalment diferent a la rebuda a l’institut i pretén ser més motivadora per a que els joves s’engresquin amb el curs i trobin la utilitat a aquests estudis. La resta de l’horari es dedica per preparar als joves per a la vida professional o per una possible reinserció a altres formacions i així afavorir la transició des del sistema educatiu al món laboral. Aquesta formació inclou classes relacionades amb habilitats socials i laborals, des de com elaborar un currículum, com afrontar una entrevista de feina o a relacionar-se de forma positiva amb les persones de l’entorn. També feim activitats culturals i visites, pel novembre els alumnes visitaren els vivers Hortus a Santa Maria del Camí.
Hem creat un blog per donar a conèixer el què es fa: http://capisapobla.blogspot.com

Octubre 2009: FINALITZA EL CURS D'INSERCIÓ LABORAL PREPARA'T

El passat dia 31 d’octubre va finalitzar el curs Prepara’t i amb motiu d’això volem donar-vos a conèixer la feina realitzada en aquest projecte.

Prepara’t ha estat un curs d’inserció laboral que pretenia proporcionar i reforçar competències bàsiques dels participants que els permetin desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori. Ha estat un curs de 7 mesos, que es va iniciar el mes d’Abril i fins a l’Octubre del 2009.

Aquest curs ha estat finançat per l’Institut Mallorqui d’Afers Socials i realitzat per l’Associació Pa i Mel, una entitat amb gran experiència en formació i molt propera als col·lectius amb més dificultats.

El curs s’ha dirigit a persones que se troben en situació d’atur des de fa molt temps, amb una situació d’exclusió social i/o amb escasses habilitats per trobar feina.
Degut a la recent crisis econòmica cada vegada hi ha més persones que se troben amb la dificultat de trobar feina. Per una part, existeix un gran col·lectiu que abans de començar la crisis sempre havia treballat en el sector de la construcció i degut a la gran oferta que hi havia no s’havien trobat amb la necessitat de recercar feina. Per altra part, hi ha un sector de població que mai havia fet feina i que ara s’han vist amb la necessitat de treballar degut a les dificultats econòmiques.

La formació del curs s’ha basat en una part teòrica imprescindible i una part practica i participativa de tots els membres del curs.
En la part teòrica, el curs s’ha dividit en diferents àrees, les quals se podrien resumir en dues: la part que s’ha dirigit exclusivament a la preparació de com cercar feina i una altre part, sobre una feina més personal i familiar de cada participant.
En la part practica, s’han realitzat dos mòduls específics, que han estat: cuina o jardineria, en els quals els participants decidien quin mòdul preferien realitzar per una futura inserció laboral. En aquests mòduls s’ha preparat als alumnes d’una manera molt pràctica i real, l’ofici de jardiner o ajudant de cuina.
Finalment, cada alumne ha realitzat pràctiques en una empresa i així els participants han pogut aplicar tot allò après i han tingut l’oportunitat de conèixer el sector de primera mà.

Pel curs han passat 21 participants (13 homos i 8 dones) tant persones autòctones com estrangeres, residents a diferents municipis de la mancomunitat Nord. El percentatge d’assistència durant tot el curs ha esta molt alt i la participació ha estat molt satisfactòria.

Per concloure, comentar que realitzar el Prepara’t ha estat una experiència molt positiva, tant per Pa i Mel com per als alumnes i esperam que aviat se realitzi un altre curs, ja que hi ha moltes persones que se troben amb la mateixa situació.